Standardy jakości czysty pokój z czystą ściereczką
Jan 27, 2016

Czystość czyszczenia jest bardzo ważne dzieło w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, głównym narzędziem używanym do czyszczenia czystą szmatką bezpośrednio wpływa na jakość czyszczenia pracy i skuteczności, ale znalazłem wiele firm farmaceutycznych, jak wybrać to ważne narzędzie jest nie bardzo jasne, po niektórych czysty szmaty normy jakości wydane dla odniesienia i wymiany :

1. Łączna liczba cząstek liquid środowiska (za pomocą symulacji testy czystą szmatką w płynne środowisko rzeczywiście używane całkowita liczba cząstek w procesie, określić zdolności przystosowawcze tkaniny w czystym środowisku), General computing ≥ 0,5 μ m i liczba cząstek ≥ 5 μ m, jednostka jest (mln cząstek na m2), cząstki mniej, które wypiera lepsze wykonanie. 2. Całkowita liczba pustych cząstek (pomiar szmata (lub innych materiałów) w praktyce podobne stres stres w stanie suchym, cząstki wydany bez obciążenia), obliczyć całkowitą liczbę cząstki ≥ 0,5 μ m (cząstki, m2, ft3).

3. błonnik numer wydania (mierząc tkaniny pod określoną ilość stresu w środowisku cieczy (symulacja rzeczywistego wykorzystania) po całkowitej liczby włókien załadunku. Obliczania > numer 100 mikronów włókna, włókien/kwadrat metrów. 4. nie lotny pozostałości badania.

5. zdolności absorpcyjne (szybkość wchłaniania i adsorpcji, adsorpcja szybciej więcej lepiej) 6. zawartość jonów metali.

Czysty pokój, jako główny obszar produkcji farmaceutycznej, do wewnątrz materiału będzie kontrolowane surowe, pełni kwalifikowali się do uczestniczenia, ale większość lokalnych przedsiębiorstw w tym niektórzy eksperci mówią tak długo, jak to włóknin do zaspokojenia potrzeb pomieszczeń czystych, ten punkt widzenia jest bardzo dużo nieporozumień.

Nietkane jest tylko termin ogólny, produkcji tkaniny i sanitarnych środowiska, większość nie są ściśle produkowane w czyste środowisko, takie produkty są zanieczyszczenia, zmarnowany wysiłek dla czystego środowiska, efekt na pewno nie jest dobry. Domowe szmatki ręczniki kurzu i więcej, po prostu czysty brud, można zobaczyć, ale także budować więcej małych cząstek wpływ problemów z jakością produktu.